Striedavá starostlivosť PDF  | Tlačiť |  E-mail

Vitajte na našej stránke!

Veríme, že  budú pre vás inšpiráciou, poučením a pomocou. Nájdete tu praktické rady, zaujímavé články a aj širokú sekciu rozsudkov slovenských súdov o zverovaní detí. Túto stránku tvoria nadšenci pre striedavú výchovu vo svojom voľnom čase s jediným cieľom - pomôcť deťom aby nestratili polovicu svojho detstva, polovicu svojej duše - aby nestratili ani jedného z rodičov.

Striedavá starostlivosť je pre deti po rozchode tým najlepším riešením. Sme radi že aj na Slovensku má stále viac detí oboch rodičov, či už na základe dohody, alebo na základe zásahu súdov či sociálnoprávnej kurately, ktoré chránia právo dieťaťa na dve najbližšie milujúce bytosti aj po rozchode.

Prečo je striedavka dobrá pre deti aj pre rodičov?

Striedavá osobná starostlivosť je moderná!

Striedavá starostlivosť nie je novinka, funguje už v manželstve či partnerskom zväzku a deti by o oboch rodičov nemali prísť ani po rozchode. Rozvádzajú sa rodičia, nie deti!

Striedavá starostlivosť deťom zachováva oboch rodičov a obom rodičom umožňuje svoje deti skutočne vychovávať, nielen sa s nimi navštevovať či stretávať sa s nimi

Striedavá starostlivosť vyrovnáva spoločensky nežiadúcu absenciu otcov v porozvodovej výchove a podporuje rovnosť mužov a žien.

Striedavá starostlivosť prináša obom rodičom čas na oddych, sebarealizáciu a rozvoj vlastnej osobnosti.

Striedavá starostlivosť vedie rodičov k väčšej zodpovednosti za vývoj detí, vyrovnáva mocenské postavenie rodičov v porozvodovej výchove a tým predchádza zneužívaniu moci jedným z nich a konfliktom.

Striedavá starostlivosť zachováva aj ďalšie dôležité vzťahy detí s babkami, sesternicami, tetami, strýkami a so širším príbuzenstvom oboch rodičov.

Striedavá starostlivosť nerobí z detí polosiroty; umožňuje, aby deti zažívali rôznosť prostredí a vzťahov, čerpali z nich výhody a sociálne sa pritom rozvíjali v prirodzených podmienkach.

Striedavá starostlivosť o deti po rozvode a rozchode rodičov nemoralizuje nad vysokým počtom rozvodov, ale zo všetkých riešení po rozchode predstavuje menšie zlo.

Striedavá starostlivosť prináša deťom lásku viac ľudí!

Striedavá starostlivosť redukuje porozvodové komplikácie.

Po rozvode rodičov deti najlepšie prospievajú v striedavej starostlivosti: dokázané mnohými výskumami, vyvrátené žiadnym.

Striedavá starostlivosť zmierňuje škodlivý účinok rozvodu na dieťa.

Striedavá starostlivosť umožňuje pružne a nekomplikovane prispôsobiť časový harmonogram novým okolnostiam.

Striedavá starostlivosť umožňuje rodičom, aby predstavili deťom model slušnej, civilizovanej dohody - tú nenachádzame u starostlivosti výhradnej.

Pri striedavej starostlivosti zostávajú obaja rodičia pre dieťa dôležití - môžu sa zaskakovať, pomáhať, najmä v krízových situáciách, môžu sa pre dieťa nadštandardne angažovať.

Súčasne striedavá starostlivosť ukazuje deťom prakticky a konkrétne, ako sa dá spolupracovať aj za zložitých podmienok. Spolupráce je medzi ľuďmi stále málo.

Rodič, ktorý by trval na výhradnej starostlivosti iba pre seba, nikdy nevie, kedy môže vážne ochorieť, mať úraz alebo dokonca zomrieť. V záujme dieťaťa je, aby v takomto prípade zastával rodičovské povinnosti druhý rodič, ktorý má s dieťaťom obojstranné láskyplné vzťahy.

Striedavá starostlivosť vyžaduje od rodičov nadradiť záujem dieťaťa nad uspokojením z možnosti ponížiť, potrestať druhého rodiča, pomstiť sa mu. Inými slovami potlačiť tie horšie stránky ľudskej povahy a dať zelenú tým lepším. Prospech z toho má nielen dieťa, ale teda aj spoločnosť.

Striedavá starostlivosť vyhovuje lepšie potrebám dieťaťa. Dieťa predsa nemá vo svojom súbore potrieb aj potrebu vylučovať, degradovať jedného z rodičov.

Dieťa môže svoje nadanie, schopnosti lepšie rozvíjať, ak môže sa s tým či oným obracať na jedného či druhého rodiča, a to podľa miery rodičovej kompetencie.

Deti, ktoré udržujú láskyplné a zmysluplné vzťahy s oboma rodičmi aj po ich rozvode, majú výrazný náskok v procese adaptácie na rozvod.

Ďakujeme za Váš záujem a podporu.

Stránku spravuje občianske združenie LIGA OTCOV, za spravodlivosť a práva detí a rodičov
Sokolská 1, 811 04 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , www.ligaotcov.sk

 

Pridať komentár